Ida Måwe Charlie Olofsson.jpg

Charlie Olofsson, vikarierande redaktör och Ida Måwe, chefredaktörer
Charlie Olofsson, vik. redaktör och Ida Måwe, chefredaktör

Efterfrågan på »oskuldsoperationer« finns kvar

En ny lag är en bra signal. Men för att på riktigt lösa problemet med »oskuldsoperationer« krävs mer. Ida Måwe och Charlie Olofsson efterlyser mer stödinsatser och sexualupplysning.

I mitten av januari avslöjade Ottar att en klinik i Stockholm utför ingrepp som de kallar »reparation av mödomshinnan«. Unga kvinnor som lever under hedersnormer betalar 15 500 kronor för att laga något som egentligen inte finns.

Nyheten om att »oskuldsoperationer« utförs i Sverige fick stor uppmärksamhet i andra medier. Debattörer, politiker och vårdpersonal har uttalat sig och kritiserat den aktuella kliniken. I riksdagen har regeringen pressats om hur de ska ta frågan vidare, och snart kommer en ny lag som förhoppningsvis ska sätta stopp för ingreppen.

»Operationerna är inget annat än ett fult sätt att tjäna pengar på utsatta kvinnor.«

Myten om mödomshinnan är ett globalt fenomen som bygger på en patriarkal syn på hur kvinnors sexualitet ska begränsas och kontrolleras. Enligt denna syn är brudens oskuld en kollektiv angelägenhet. För många unga kvinnor i Sverige, som lever under hedersnormer, är rädslan att inte blöda på bröllopsnatten stor. Som läkare är det djupt oetiskt att agera rakt emot vetenskapen och reproducera myten om mödomshinnan. Operationerna är inget annat än ett fult sätt att tjäna pengar på utsatta kvinnor.

 

Den nya lagstiftningen, som innebär att läkare som utför ingreppen kan förlora sina legitimationer, är en viktig signal. Men för att på riktigt lösa problemet krävs mer. Sedan Ottars artiklar om ingreppen publicerades har redaktionen fått flera mejl från stressade personer som undrar om vi kan hjälpa dem med »oskuldsoperationer«. Att vi får dessa mejl visar att något brister i stödet till personer som lever under hedersnormer.

»Myten om mödomshinnan måste krossas!«

Vården behöver bättre kunskap om hedersrelaterat våld och välfungerande rutiner för att ge patienter vidare stöd. Samtidigt behövs kunskap och information om anatomi. Det går inte att se på en kvinna om hon haft samlag eller inte. Här är sexualupplysning centralt. Myten om mödomshinnan måste krossas.

 

Ida Måwe Ottars chefredaktör

Charlie Olofsson vikarierande redaktör på Ottar

 

Ur nummer: