Lena Lennerhed.jpg

Lena Lennerhed
Att historien populariseras och fiktionaliseras är bra, skriver Lena Lennerhed. Men det finns fallgropar.