Religiösa röster - Ella Jax.png

Illustration i rosa och lila med symboler för konservativa respektive progressiva religiösa strömningar.
Illustration: Ella Jax