Taggat med: abort

Historiskt beslut tillåter abort i Peru

Perus regering inför för första gången riktlinjer för abort, och har därmed erkänt abort. I praktiken är det en försämring för kvinnor som söker abort, men principiellt en viktig seger. Ottar rapporterar direkt från Lima.

Abortaktivister möttes i Kanada

kanada_abort 2.jpg

Foto: Per Strandberg
Foto: Per Strandberg

Lena Lennerhed rapporterar från en internationell abortkonferens och ett Kanada där tillgången till abort varierar stort.

I början av augusti samlades akademiker och aktivister på den internationella konferensen Abortion: The Unfinished Revolution. Platsen var Prince Edward Island i östra Kanada. Det blev två dagar fyllda med föredrag och diskussioner. Deltagare från Nordirland berättade om hur det i princip är omöjligt för kvinnor att få abort i denna del av Storbritannien och att kvinnor istället får resa till England. Socialantropologen Fatoumata Ouattara gav en analys av situationen i Burkina Faso där abort är förbjudet men illegala ingrepp vanliga.

Sociologen Lieta Vivaldi rapporterade om Chile som har en av världens strängaste abortlagstiftningar och där 70 000 illegala aborter uppskattas göras varje år. Flera föredrag handlade om den amerikanska antiabortrörelsen och de svårigheter amerikanska kvinnor kan ha för att få en abort som faktiskt är legal.

Andra teman var abort i historien och i populärkulturen. Själv talade jag om svensk aborthistoria och om konflikter mellan gynekologer och psykiatriker på 1950-talet över vem som ska ha makten att tillstyrka eller avslå en abortansökan. Om kvinnors del i kampen för aborträtten på 1960-talet i Kanada berättade historikern Shannon Stettner, medan litteraturvetaren Fran Bigman gav en översikt över hur mannen representerats i skönlitteratur och film om abort.

I Kanada är kvinnors tillgång till abort god. Landet har ingen abortlag utan abort regleras som annan hälso- och sjukvård genom Canadian Health Act. Men Prince Edward Island är ett undantag. På denna idylliska ö – på det stora hela dubbelt så stor som Gotland och med nästan tre gånger så stor befolkning – saknar kvinnor tillgång till abort.

»Flera fall av misslyckade abortförsök och illegala aborter har dokumenterats. Några dödsfall har inte förekommit, däremot några fall av infektioner.«

Vill en kvinna göra abort får hon resa till staden Halifax i Nova Scotia. Kliniken i den andra närliggande provinsen New Brunswick är numera stängd. Dessutom måste kvinnan ha med sig ett ultraljud från läkare på Prince Edward Island vilket gör att processen tar tid. Flera fall har dokumenterats av misslyckade abortförsök och av illegala aborter. Några dödsfall har inte förekommit, däremot några fall av infektioner.

Att hålla konferensen på Prince Edward Island var därmed ett medvetet val. Konferensen uppmärksammades i såväl lokal press som i teve. Ett antal tillresta demonstranter från antiabortgruppen Show the Truth stod längs vägkanten utanför universitetet där konferensen hölls och höll upp skyltar med bilder av blodiga foster. Särskilt sorgligt att se var hur man använder unga tonåringar för att sprida skrämselpropagandan. Snabbt på plats kom dock ett antal motdemonstranter med budskap om kvinnors rätt till reproduktiv hälsa och abort.

Lena Lennerhed är professor i idéhistoria

Ottars valguide

Var står partierna i sexualpolitiska frågor? Ottar guidar dig i sex frågor inför valet: Abort, samtycke, surrogat, insemination, SRHR-bistånd och hbtq-migration.

Women on waves grundare blir doktor i Stockholm

Fri abort en stridsfråga i EU – trots allt

Parlamentariker i EU buar och skriker när abort och sexualupplysning ska diskuteras. Det är känsliga frågor, som inte sällan ligger utanför unionens räckvidd – ändå tycks sexualpolitiken få allt mer utrymme.
Ottar har tittat närmare på frågorna som delar EU.

Med kluven tunga i parlamentet?

Var står KD:s Lars Adaktusson i abortfrågan? Och varför röstade moderaternas Gunnar Hökmark mot en viktig rapport för sexuella och reproduktiva rättigheter? Går de enskilda EU-parlamentarikernas röstande ibland emot partilinjen i Sverige? Hur hänger det ihop?

Tumultartad hearing i EU-parlamentet om abort

Över 200 personer deltog i fredagens utfrågning av medborgarinitiativet En av oss i Europaparlamentet, som kräver att EU slutar finansiera verksamhet där mänskliga embryon förstörs. Aleksandra Eriksson ger en inifrån-rapport.

Barnmorskan som vägrar abortvård inte diskriminerad enligt DO

Nu ska utländska kvinnor få kunskap om abort i Sverige

Projektet »För alla kvinnors rätt till abort« vill informera kvinnor som inte kan göra laglig abort i sina hemländer om hur de får en abort i Sverige. Om bidraget vinner blir resultatet en hemsida med information på fyra olika språk – till att börja med.

Abortvägrande läkare hot mot rätten till vård

I Italien vägrar sju av tio gynekologer att utföra aborter. Som en följd av att så många läkare åberopar samvetsfrihet bryter Italien mot rätten till vård och diskriminerar kvinnor. Det slår den Europeiska kommittén för sociala rättigheter fast idag.

Sidor

Prenumerera på RSS - abort